• BRF STYRELSEN

Styrelsen jobbar aktivt för att BRF Trollbäcken 1 ska vara en trivsam, trygg och ekonomiskt bärkraftig bostadsrättsförening.

Inriktningen på styrelsens ansträngningar syftar till att bibehålla och öka såväl föreningens värde och attraktionskraft som medlemmarnas välbefinnande och trygghet inklusive värdet av deras investering i bostadsrätten. Detta sker genom ständig bevakning av alla delar av föreningens fastighet, teknik och ekonomi, samt ett aktivt arbete med underhållsplanen och besluten om investeringar.

Frågor till styrelsen kan skickas med e-mail till

info@brftrollbacken1bastad.se

Styrelsen har tillgång till huvudnyckel till alla lägenheter
och övriga utrymmen.
Räddningskåren i Båstad har s.k. fastighetsskötarnyckel
som ger tillträde till alla utrymmen med undantag av
lägenheterna.
Se bilaga: Båstads Kommun ”Trygghetstjänsten finns till
för dig!”

© Copyright 2019 - BRF Trollbäcken 1 i Båstad