• EKONOMI

Trevliga & välskötta lägenheter i naturskön miljö

BRF Trollbäcken 1 i Båstad är en trivsam bostadsrättsförening med välplanerade lägenheter belägen i en mycket stor och välskött trädgård.

Inriktningen på styrelsens ansträngningar syftar till att bibehålla och öka såväl föreningens värde och attraktionskraft som medlemmarnas välbefinnande och trygghet inklusive värdet av deras investering i bostadsrätten. Detta sker genom ständig bevakning av alla delar av föreningens fastighet, teknik och ekonomi, samt ett aktivt arbete med underhållsplanen och besluten om investeringar.

Vid frågor och information om BRF Trollbäcken 1 ekonomi vänligen kontakta Styrelsen.

Här kommer information om :

Fastigheten

Våra tre hus byggdes 1998/1999. Föreningen består av 32 st Bostadsrättslägenheter, tvättstuga, bastu, motionslokal, hobbyverkstad, syrum och mycket stor trädgård med fasta parkbänkar och många fruktträd. Något stambyte har inte skett i fastigheten och några närliggande planer för ett stambyte föreligger inte. Underhållsplan finns och utgör en integrerad del av föreningens budget med en avsättning till underhållsfond om cirka 200 kr/kvm/år.

Parkeringsplatser

Alla bostadsrätter har en egen specifik parkeringsplats. Det finns 4 platser för gäster och dessutom ytterligare några platser för hemtjänst och hantverkare. Vissa lägenheter har sin P-plats belägen under tak i en  Carport, den platsen tillhör lägenheten och för detta utgår särskild (låg) avgift för underhållet av den byggnaden. Ägaren av parkeringsplatsen kan på egen bekostnad installera och ansluta eluttag för bilvärmare till den egna lägenhetens elmätare.

Ekonomi och avgifter

Föreningens ekonomi framgår av årsredovisningen. I avgiften ingår vatten, värme, fri tillgång till tvättstuga och övriga gemensamhetslokaler inklusive festlokal, trappstädning, en parkeringsplats per lägenhet och ett basutbud av TV kanaler samt anslutning till Bjärekrafts fibernät och därmed möjlighet att abonnera på anslutning till internet. Bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift med 1 % på prisbasbeloppet och en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet, som betalas av köparen.

  • Frågor rörande pantsättningar hanteras av Riksbyggen.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen beslutas av styrelsen, styrelsen har ett möte per månad. Inträdes/utträdesansökan skickas till föreningens adress eller av mäklare direkt till Riksbyggen.

Övrigt

De boendes åtaganden: Medlemmarnas åtaganden framgår av föreningens stadgar och ordnings/trivsel regler. Det finns inga obligatoriska åtaganden som t.ex. trappstädning. Observera att ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet förutsätts. 

Viktigt att veta: vår förening är en privat bostadsrättsförening och inget trygghetsboende eller äldreboende/vårdboende, vi har varken praktisk eller administrativ kapacitet att ta emot hjälp/vård behövande eller svårt handikappade.

Medlemsantagning till vår förening förutsätter sökande med helhjärtat engagemang för föreningen och dess angelägenheter då en bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening beroende av sina medlemmars aktiva medverkan och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning.

© Copyright 2019 - BRF Trollbäcken 1 i Båstad