Båstads kommuns

vision 2030

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang.

Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer.

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom att välkomna nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar för den lilla kommunens framtid; för alla som vill något.

Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i fokus. I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen.

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt kapital blir en självklar arena för alla.

Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv förebild.

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa goda förutsättningar för alla medborgare.

Slogan: Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva

Om Båstad

Senast ändrad: 3 jun, 2019

Båstads kommun fyller nästan hela Bjärehalvön och  omges av hav i tre väderstreck. Mitt i vilar Hallandsåsen och på vardera sida finns numera en tågstation.

Båstad i korthet

Den 3 januari 2019 hade Båstads kommun 14 962 invånare

Area: 626,62 hektar

Kommunalskatten är 20,23 procent.

Landstingsskatt är 11,18 procent

Skattesats är 31,41

Kostnaden för vatten, avlopp, el, värme och sophämtning är 310,70 kronor per kvadratmeter. Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson, placerar det oss på på sjätte billigaste plats i Skåne och på 55 billigaste plats i hela Sverige.

Båstads kommun är en av de största arbetsgivarna, med cirka 1.200 anställda.

Båstad är kommunens största tätort och Kommunhuset ligger mitt i.

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, myndighetsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt utbildningsnämnd. Båstads kommun styrs av Samverkan för Bjäre: Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

© Copyright 2019 - BRF Trollbäcken 1 i Båstad