Som bostadsrättsinnehavare äger du en andel i bostadsrättsföreningen, vilket innebär att du själv tar ansvar och sköter om allt som finns innanför dörren till din lägenhet. Styrelsen i föreningens fattar beslut kring alla gemensamma frågor och angelägenheter som rör fastigheten samt ansvarar för skötsel och underhåll. Det förväntas av dig som bostadsrättsinnehavare att värna om vår gemensamma inom- och utomhusmiljö. Vänligen ta dig tid till att läsa igenom våra Trivsel/Ordningsregler. Här nedan hittar du bara en kortare information om de olika områdena i vår förening. Föreningens stadgar är antagna vid föreningsstämma 2017-04-11 och registrerade hos Bolagsverket 2017-05-08.

© Copyright 2019 - BRF Trollbäcken 1 i Båstad