• MEDLEMMAR

För dig som bor i BRF Trollbäcken 1

Som bostadsrättsinnehavare är du ägare av en andel i bostadsrättsföreningen. Du sköter själv om och ansvarar för allt som finns innanför dörren till din lägenhet.

Vill du göra förändringar i lägenheten ska du informera dig om huruvida sådan kräver styrelsens tillstånd och efter att du fått ett sådant tillstånd som protokollförts av Styrelsen ska du inhämta Bygglov från kommunens byggnadsnämnd alternativt göra en Anmälan till Byggnadsnämnden.

Föreningens styrelse beslutar i alla gemensamma frågor/angelägenheter och ansvarar för att skötsel och underhåll av fastigheten sköts. Du som bostadsrättsinnehavare förväntas deltaga aktivt i föreningens arbete och samtidigt värna om vår gemensamma miljö både ute och inomhus.

Föreningen har tecknat avtal om total fastighetsförvaltning med RIKSBYGGEN , vidare har föreningen avtal med olika leverantörer av tjänster som underhåll av hissar, dörröppnare, värme och ventilations systemen samt hantverkare i närområdet för EL och VVS installationer. Bjärekraft levererar Fiber och TV, Fjärrvärmeleverantör är Södra Hallands Kraft och Elkraftsproducenten av grön el är Luleå Energi.

Vid Brand eller Akut sjukdom ring 112

För Rådgivning vid sjukdom ring 1177

© Copyright 2019 - BRF Trollbäcken 1 i Båstad